Politica de confidențialitate

Domanii Stavross Srl, denumit în continuare "Operator" se obligă să respecte prevederile legale la nivel european si local privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operatorul colectează datele dumneavoastră personale numai ca urmare a exprimării consimțământului acordat prin urmare a utilizării site-ului si plasarea de comenzi.

Operatorul nu va vinde catre terțe părți datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor inclusiv confirmarea comenzii și emiterea facturilor. Operatorul poate folosi datele cu caracter personal pentru trimiterea ofertelor promoționale prin comunicări electronice numai daca Clientul și-a exprimat acordul.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestorora, respectiv dreptul de informare, dreptul de a accesa datele furnizate, dreptul de a modifica, rectifica sau șterge datele, dreptul de a descărca datele sau de a solicita transferarea acestora către un alt operator, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Pentru a exercita aceste drepturi clientul trebue sa trimită un email la adresa gdpr@mega-jucarii.ro. Inainte de a beneficia de aceste drepturi identitatea Clientului va trebui verificată.

TOP